top of page

Kursy językowe w naszej szkole prowadzone są przez doświadczonych lektorów, każde zajęcia dostosowane są do potrzeb i tempa pracy słuchaczy. Naszym celem jest by słuchacze w szybki i łatwy sposób osiągneli poziom komunikatywności w języku obcym, by rozwijali swoje umiejętności, a dodatkowo poszerzali wiedzę o kulturze innych krajów. 

Sukcesy naszych słuchaczy i zdane egzaminy są naszą najlepszą wizytówką.

Prowadzimy:

- kursy językowe dla najmłodszych

- kursy językowe dla dzieci klas 1-3

- kursy językowe dla dzieci klas 4-6

- kursy językowe dla młodzieży

- kursy językowe dla dorosłych

- kursy przygotowujące do egzaminów

- kursy dla seniorów

- zajęcia indywidualne

- korepetycje

Ponadto:

- materiały dydaktyczne wliczone są w cenę kursu,

- słuchacze i rodzice mają stały dostęp do dziennika elektronicznego

- słuchacze mogą korzystać ze szkolnej biblioteki

- organizujemy wydarzenia kulturalne i warsztaty językowe

bottom of page